Νοσήματα αγροτικών ζώων που οφείλονται σε έλλειψη ή περισσεια βιταμινών

Μπαμπίδης, Βασίλειος/ Μπιτζίκος, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 6-Mar-2012
Abstract: σκοπος
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας-- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2010
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9115
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bitzikos_Georgios.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9115
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.