Η διατροφή των μηρυκαστικών στο νομό Ημαθίας : αγελάδες πρόβατα

Μίχας, Βασίλειος/ Ανδρονίδου, Δέσποινα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ζωοτροφές;Αγελάδες;Νομός Ημαθίας;Βοοειδή;Πρόβατα;Μηρυκαστικά;Ruminants;Nutrition;Livestock at prefecture of Imathia;Livestock nutrition;Feeds;Sheep;Cattle;Prefecture of Imathia;Κτηνοτροφία στο νομό Ημαθίας;Διατροφή αγροτικών ζώων
Issue Date: 17-Feb-2012
Abstract: Ο σκοπός της εργασίας είναι η απόκτηση των γνώσεων που απαιτούνται για την κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσίων μηρυκαστικών ζώων (βοοειδών και προβάτων), με το ελάχιστο δυνατό κόστος, τα οποία θα διασφαλίζουν την υγεία των ζώων, θα επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή έκπτυξη του παραγωγικού τους δυναμικού, θα εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα κτηνοτροφικών προϊόντων, ασφαλή για τον καταναλωτή, με άριστη χρήση των διαθέσιμων, σε κάθε παραγωγικό σύστημα, νομευτικών πόρων και την ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από πλευράς αποβλήτων.
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας-- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2010 -- αα93
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9107
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T14:22:10Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9107
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.