Γενετική βακτηρίων μεγάλης κοιλιάς στα μηρυκαστικά με έμφαση στα μεθανοβακτήρια

Χατζηπλής, Δημήτριος/ Σεμέ, Ναταλία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ruminant digestion;Μethane;Ruminants and environment;Methaniogenesis;Μethanogens;Μethane bacteria;Ruminants;Ruminant stomach;Μηρυκαστικά;Στόμαχος μηρυκαστικών;Πέψη μηρυκαστικών;Μεθανιογένεση;Ταξινόμηση των μεθανιοτρόφων;Μεθανιότροφα;Μεθυλότροφα;Μηρυκαστικά και περιβάλλον;Μεθανιογόνα βακτήρια;Μεθάνιο
Issue Date: 4-Jan-2011
Abstract: Η εργασία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείτε το μεθάνιο στην φύση (μεθανιογένεση). Διαπιστώνεται ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος αυτού του φυσικά παραγόμενου μεθανίου οφείλετε στην διαδικασία πέψης των μηρυκαστικών ζώων καθώς και στα απόβλητά τους. και παρουσιάζονται διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή του μεθανίου καθώς τρόποι αντιμετώπισης (μείωσης) αυτής της εκπομπής από τα μηρυκαστικά ζώα.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2010 -- αα883
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9095
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9095
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.