Νοσήματα αγροτικών ζώων που οφείλονται σε έλλειψη ιχνοστοιχείων

Μπαμίδης, Βασίλειος/ Αμπατζόγλου, Ιωάννα-Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Diseases;Minerals;Minerals;Livestock;Ιχνοστοιχεία;Poisoning;Δηλητηριάσεις;Ανόργανα στοιχεία;Νοσήματα;Αγροτικά ζώα
Issue Date: 24-Jan-2012
Abstract: Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή των νοσημάτων των αγροτικών ζώων που οφείλονται σε έλλειψη ιχνοστοιχείων. Στο κάθε κεφάλαιο περιγράφεται με λεπτομέρειες το κάθε ιχνοστοιχείο και η επίδραση που έχει η έλλειψή του στην υγεία των αγροτικών ζώων. Επίσης, αναφέρονται και κάποια δευτερεύοντα ιχνοστοιχεία, ο ρόλος των οποίων δεν είναι τελείως γνωστός και βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο. Στο τέλος της εργασίας περιγράφονται κάποιες δηλητηριάσεις που οφείλονται σε υπερβολικές ποσότητες των ιχνοστοιχείων αυτών και την επίδραση που έχουν στην υγεία των αγροτικών ζώων.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2011 -- αα15
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9092
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9092
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.