Διερεύνηση της αποδοτικότητας των αλμεκτικών μηχανών διαφόρων τύπων σε αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Σκαπέτας, Βασίλειος/ Τσάκαλης, Αναστάσιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Mechanical milking of sheep and goats;Milking machines;Κτηνοτροφία;Sheep;Livestock;Ελληνική αιγοπροβατοτροφία;Goats;Sheep and goats;Μηχανική άμελξη των Αιγοπροβάτων;Αιγοπροβατοτροφία;Αιγοπρόβατα;Αμελκτικές μηχανές
Issue Date: 13-Sep-2010
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την αποδοτικότητα των αμελκτικών μηχανών διαφορετικών τύπων με παραδείγματα από αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.Ασχολείται και αναλύει επίσης την εφαρμογή των σωστών τεχνικών άμελξης για μεγαλύτερη και καλύτερη αποδοτικότητα.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2010
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9086
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9086
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.