Πρόληψη και θεραπεία λοιμωδών νοσημάτων στη βιολογική κτηνοτροφία

Μαζαράκη, Κυριακή/ Καρέτσου, Αριάδνη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κτηνοτροφία;Organic;Ομοιοπαθητικά;Infectious diseases;Livestock;Λοιμώδη νοσήματα;Οργανική;Organic;Βιολογική;Homeopathic
Issue Date: 7-Aug-2015
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της πρόληψης και θεραπείας των λοιμωδών νοσημάτων στη βιολογική κτηνοτροφία. Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά στη βιολογική κτηνοτροφία της Ελλάδας. Στη συνέχεια, αναλύεται η βιολογική εκτροφή των θηλαστικών ζώων και των μελισσών και τέλος, πραγματοποιείται εκτεταμένη αναφορά στο μέλλον της βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ελλάδα.
Aim of present work is the presentation of prevention and treatment of pestiferous deseases in the biological livestock-farming. Initially becomes a general report in the biological livestock-farming of Greece. Afterwards, is analyzed the biological stockfarming of suckling animals and bees and finally, is realised extensive report in the future of biological livestock-farming in Greece.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας, 2014--αα6016
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9082
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9082
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.