Η βοοτροφία στο νομό Θεσσαλονίκης

Εφραιμίδης, Κωνσταντίνος/ Ματσικουρλή, Γερακίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Husbandry methods;Dairy Production;Prefecture of Thessaloniki;Cattle housing;Animal Husbandry;Cattle;Cattle breeding;Meat production;Ζωοτεχνία;Ζωοτεχνικές μέθοδοι;Σταβλισμός Βοοειδών;Εκτροφή βοοειδών;Κρεοπαραγωγή;Γαλακτοπαραγωγή;Νομός Θεσσαλονίκης;Βοοτροφία
Issue Date: 6-Sep-2010
Abstract: Σκοπός της πτυχιακής εργασίας η μελέτη της βοοτροφίας ως ζωοτεχνικό κλάδο και συνάμα της υπάρχουσας κατάστασης αυτής στο νομό Θεσσαλονίκης σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2010
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9078
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matsikourli_Gerakina.pdf12.06 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9078
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.