Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη διατήρηση των υπό εξαφάνιση αλόγων της Σκύρου

Λυμπερόπουλος, Αριστοτέλης/ Αθανασέρη, Ευθυμία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σκυριανό αλογάκι;Άλογα;Μη κυβερνητικές οργανώσεις;Σκύρος
Issue Date: 30-Apr-2015
Abstract: Προσεγγίζοντας το περιβάλλον του Σκυριανού Αλόγου από κοινωνική, ιστορική, γεωπολιτική και γεωγραφική σκοπιά και αναλύοντας την μορφολογία του, την καταγωγή του και τις ιδιαιτερότητες που αυτό έχει διαπιστώνουμε το διαχρονικό πρόβλημα της απειλής που εξακολουθεί να υπάρχει. Η εκπόνηση αυτής της μελέτης είχε ως στόχο να αναλυθεί ο ρόλος και οι δράσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και το πως αυτές έχουν συμβάλει στην διατήρηση του απειλούμενου με εξαφάνιση Αλόγου της Σκύρου.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας--Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, 2015--αα6790
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9074
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Athanaseri_Euthumia.pdf6.27 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9074
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.