Συγκριτική μελέτηστην διατροφή και εκτροφή των αγελάδων στην κεντρική Μακεδονία

Μίχας, Βασίλειος/ Καρυοφίλλη, Παναγιώτα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διατροφή;Σιταρέσιο;Εκτροφή;Προϊόντα
Issue Date: 29-Apr-2015
Abstract: Η ανάπτυξη των παραγωγικών ζώων είναι σημαντική εξαιτίας του ότι υπάρχουν μέσα στην τροφική μας αλυσίδα. Στόχος μας είναι να μπορούμε να έχουμε την ανάλογη ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων. Η ποσότητα και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, ‘γάλα-κρέας’, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ποιότητα και την ποσότητα της τροφής που χορηγείται στα ζώα.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας--Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, 6784
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9069
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9069
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.