Σφαγή χοίρων στην «Σφαγειοτεχνική Κρύας Βρύσης Γιαννιτσών και αξιοποίηση των σφαγίων»

Ελευθεριάδου, Αναστασία/ Δότσιου, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Swine slaughterhouses;Pigs slaughterhouses;Pigs;Slaughterhouse development;Swines;Slaughter process;Management of industrial slaughterhouses;Industrial slaughterhouses;Σφαγή;Αξιοποίηση σφαγείων;Οργάνωση και λειτουργία βιομηχανικών σφαγείων;Βιομηχανικά σφαγεία;Σφαγεία χοίρων;Χοίροι;Διαδικασία σφαγής;ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΑΕ
Issue Date: 12-Nov-2010
Abstract: Η παρούσα εργασία ασχολείται με την σφαγή χοίρων και ιδιαίτερη περίπτωση έρευνας στην «Σφαγειοτεχνική Κρύας Βρύσης Α.Ε.». Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει την διαδικασία σφαγής χοίρων και να τονίσει την μέγιστη ανάγκη που απορρέει ότι τα σφαγεία πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με όλες τις νόμιμες προδιαγραφές για την κατάλληλη σφαγή των χοίρων.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2010 -- αα792
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9066
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9066
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.