Μεθοδοι εκτίμησης των παραμέτρων της δύναμης των μελισσών και της ικανότητας γονιμοποίησης των καλλιεργειών στο είδος APIS MELLIFERA

Σκαπέτας, Βασίλειος/ Ψυλλάκης, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κηφήνες;Κυρήθρα;Βασιλικά κύτταρα;APIS MELLIFERA;Μέλισσα
Issue Date: 14-May-2015
Abstract: Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθούν οι μέθοδοι εκτίμησης των παραμέτρων της δύναμης των μελισσών σε σχέση με την ικανότητα γονιμοποίηση των καλλιεργειών από το είδος Apis mellifera.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Γεωπονίας,2015--αα6802
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9065
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9065
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.