Μαστίτιδα στα βουβάλια

Μαζαράκη, Κυριακή/ Ανδρεάδου, Ιόλη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Μαστίτιδα;Γάλα;Βουβάλια;Βουβαλίσιο γάλα
Issue Date: 4-May-2015
Abstract: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί η μαστίτιδα μία σημαντική ασθένεια των γαλακτοπαραγωγικών βουβαλιών η οποία προκαλεί μείωση της γαλακτοπαραγωγής και έχει αρνητικές επιδράσεις στην χημική και κυτταρολογική σύνθεση του γάλακτος.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων--Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, 2015--αα6793
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9064
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9064
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.