Καταπολέμηση της βρουκέλλωσης και της φυματίωσης στην περιοχή του Σοχού

Μαζαράκη, Κυριακή/ Γλαβίνα, Γεωργία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Βρουκέλλωση;Λοιμώδη νοσήματα;Βοοειδή;Φυματίωση;Μελιταίος πυρετός;Πρόβατα;Σοχός
Issue Date: 4-May-2015
Abstract: Η παρακάτω πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις ασθένειες της Βρουκέλωσης και της Φυματίωσης στα βοοειδή και τον Μελιταίο Πυρετό στα αιγοπρόβατα καθώς και την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση τους. Οι ασθένειες αυτές μαστίζουν την περιοχή εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι μεγάλης σημασίας τόσο για την κτηνοτροφία και την οικονομία στην περιοχή, όσο και για την Δημόσια Υγεία.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων--Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, 2015--αα6794
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9062
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9062
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.