Η εκτροφή του ελληνικού βούβαλου

Μπαμπίδης, Βασίλειος/ Νανούση, Ευγενία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κρεοπαραγωγή;Γαλακτοπαραγωγή;Eλληνικός βούβαλος;Bουβαλοτροφία
Issue Date: 18-Feb-2015
Abstract: Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την βιβλιογραφική ανασκόπηση και ενημέρωση για τον κλάδο της βουβαλοτροφίας , και συγκεκριμένα για την εκτροφή του ελληνικού βούβαλου. Καθώς επίσης και για τα προϊόντα που παράγονται από τον ελληνικό βούβαλο και τα μέρη στα οποία βρίσκονται οι εκτροφές.
Description: πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓ&ΤΔ--Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, 2014--αα6058
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9057
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9057
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.