Η μετακινούμενη βοοτροφία στο Νομό Σερρών

Μπαμπίδης, Βασίλειος/ Παπαλάς, Νικόλαος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Γαλακτοπαραγωγή;Κρεατοπαραγωγή;Φυλές βοών;Ελλάδα;Νομός Σερρών;Βοοτροφία
Issue Date: 18-Jun-2015
Abstract: Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό τη μελέτη της μετακινούμενης βοοτροφίας στο Νομό Σερρών
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,2015--αα6870
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9055
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papalas_Nikolaos.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9055
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.