Παραγωγή και ποιότητα αγελαδινού γάλακτος στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας

Μητσόπουλος, Ιωάννης/ Πασχαλέρης, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Αγελαδοτροφία;Γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες;Αγελάδες;Αγελαδινό γάλα;Γάλα;Μακεδονία
Issue Date: 9-Mar-2015
Abstract: Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια αυτή επιλέγεται διότι είναι η πιο σημαντική στη χώρα για τον κλάδο αυτό. Οι κύριοι άξονες της διερεύνησης του ρόλου του κλάδου είναι η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος αλλά και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα τεχνολόγων Γεωπονίας--Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, 2014--αα6291
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9054
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9054
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.