Επίδραση της προσθήκης λιναρόσπορου (Linum usitatissimum) στη διατροφή των φοράδων: μελέτη σε επίπεδο εκτροφής αναπαραγωγικών, ανοσολογικών και παρασιτολογικών παραμέτρων

Λυμπερόπουλος, Αριστοτέλης/ Κουντούρης, Φιλήμων


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Εκτροφή αλόγων;Άλογα;Αναπαραγωγή;Φοράδα;Λιναρόσπορος
Issue Date: 24-Mar-2015
Abstract: Ο λιναρόσπορος είναι μία από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων που προορίζονται για βιομηχανική, καθώς και για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και ινών. Σχεδόν κάθε μέρος του λιναρόσπορου χρησιμοποιείται στο εμπόριο, είτε απευθείας είτε μετά από μεταποίηση. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην επίδραση της προσθήκης λιναρόσπορου στη διατροφή των φοράδων.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας--Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, 2014--αα6373
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9045
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9045
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.