Μέθοδοι συγχρονισμού του οίστρου στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες

Εφραιμίδης, Κωνσταντίνος/ Τερζίδου, Αλεξάνδρα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Synchronizing oestrus;zootechny;Biotechnological methods;Cow's reproductive system;Reproduction;Animal Husbandry;Αγελάδες;Pregnancy and childbirth;Artificial insemination;Κυοφορία και τοκετός;Αναπαραγωγή;Γεννητικό σύστημα αγελάδας;Βιοτεχνολογικές μέθοδοι;Τεχνητή σπερματέγχυσης;Κτηνοτροφία;Ζωοτεχνία;Συγχρονισμός οίστρου;Αγελαδοτροφεία;Livestock
Issue Date: 13-May-2010
Abstract: H πτυχιακή εργασία ασχολείται με μια τις βιοτεχνολογικές μεθόδους για τον εκσυχρονισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας, τον συγχρονισμού του οίστρου στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα και ταυτόχρονα αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια, ώστε να προκύψουν οικονομικά οφέλη σε μία κτηνοτροφική μονάδα αλλά και ευρύτερα στο σύνολο της ελληνικής κτηνοτροφίας. Πρόκειται για μία μέθοδο, όπου προετοιμάζει το ζώο για μία άλλη βιοτεχνολογική μέθοδο, αυτή της τεχνητής σπερματέγχυσης. Κατά το συγχρονισμό, γίνεται προσπάθεια όλα τα προεπιλεγμένα ζώα να συγχρονίσουν τον οιστρικό κύκλο τους μέσω της παρέμβασης που γίνεται σε αυτά.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9044
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Terzidou_Alexandra.rar1.42 MBUnknownView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9044
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.