Ευζωϊα αγροτικών ζώων

Μίχας, Βασίλειος/ Θεοχάρης, Χαράλαμπος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ελλάδα;Εκτροφή αιγοπροβάτων;Εκτροφή βοοειδών;Πτηνά;Χοίρος;Κτηνοτροφικές μονάδες;Γάλα;Κρέας;Ευζωϊα;Ζώα
Issue Date: 5-Mar-2015
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση του όρου «ευζωία» και η προσέγγισή του από ζωοτεχνική αλλά και ηθική πλευρά. Ειδικότερα για τα αγροτικά ζώα, παρουσιάζονται τα βασικότερα σημεία διασφάλισης καλύτερου επιπέδου ευζωίας, καθώς και οι νόμοι και οι κανονισμοί που εφαρμόζονται. Στόχος είναι μέσω αυτής της εργασίας να γίνει καλύτερη κατανόηση του τρόπου επίτευξης και διατήρησης της ευζωίας των αγροτικών ζώων, σύμφωνα με επιστημονικές και ζωοτεχνικές μεθόδους.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Γεωπονίας,2014--αα5952
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9039
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9039
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.