Τα λοιμώδη νοσήματα στην αιγοπροβατοτροφία

Μαζαράκη, Κυριακή/ Καραμπιγίκη, Βαϊα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: infectious diseases;Sheep- goat farming;Λοιμώδη νοσήματα;Κτηνοτροφία;Αιγοπροβατοτροφία
Issue Date: 10-Feb-2015
Abstract: Η πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τα λοιμώδη νοσήματα στην αιγοπροβατοτροφία. Κατ’ επέκταση, ερευνά την παθογένεια, διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη μερικών από τα κυριότερα νοσήματα που απασχολούν την σύγχρονη αιγοπροβατοτροφία.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων--Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, 2014--αα6182
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9036
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9036
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.