Ανίχνευση γονιδιακών τόπων, ποσοτικών ιδιοτήτων, γαλακτοπαραγωγής στα Βοοειδή

Χατζηπλής, Δημήτριος/ Παπαλέξη, Ιουλία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Γαλακτοπαραγωγή;Γενετικοί δείκτες;QTL;Γονιδιακοί τόποι;Quantitative Trait Loci
Issue Date: 17-Feb-2015
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της ανίχνευσης των QTL που επηρεάζουν τα παραγωγικά χαρακτηριστικά στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
Description: πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓ--Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, 2014--αα6063
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9035
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9035
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.