Βιοτεχνολογία στη Ζωϊκή Παραγωγή

Μαζαράκη, Κυριακή/ Καμβύση, Νικολέτα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Αντιβιοτικά;Κρέας;Βλαστοκύτταρα;Κτηνοτροφία;Γενετική Μηχανική;Βιοτεχνολογία;Κλωνοποίηση;Εμβόλια
Issue Date: 30-Jan-2015
Abstract: Βιοτεχνολογία είναι μια σύμπτυξη του όρου «Βιολογική Τεχνολογία» και αποτελεί συνδυασμό επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από τη μελέτη των ζωντανών οργανισμών για την παραγωγή σε ευρεία κλίμακα προϊόντων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην ιατρική, στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων, στη μεταλλουργία, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓΤΤΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας,2014--αα5909
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9029
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9029
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.