Μυδοκαλλιέργειες στο Νομό Καβάλας

Κυρίτση, Σταυρούλα/ Λουκά, Ξανθούλα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Υγιεινή μυδιών;Οστρακοκαλλιέργειες;Οστρακοειδή;Νομός Καβάλας;Μυδοκαλλιέργειες;Μύδια
Issue Date: 15-Jan-2015
Abstract: Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην εκτροφή μυδιών στο νομό Καβάλας.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας--Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, 2014--αα5994
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9028
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9028
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.