Παρασκευή σώματος όρνιθας αυγοπαραγωγής με τη μέθοδο της ταρίχευσης

Φούντα, Αναστασία/ Ηλία, Μελίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Τεχνικές ταρίχευσης;Ταρίχευση;Αυγά;Ταξινόμηση ορνίθων;Ονοματολογία ορνίθων;Όρνιθα
Issue Date: 29-Jan-2015
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την μελέτη και ανάλυση μεθόδου συντήρησης-ταρίχευσης.Παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία για τη μορφολογία, την ανατομία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της όρνιθας και στη συνέχεια περιγράφονται διάφορες τεχνικές ταρίχευσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με την πρακτική εφαρμογή της ταρίχευσης σε όρνιθα αυγοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΓΔ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,2014αα5908
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9027
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9027
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.