Πρόγραμμα εκρίζωσης λοιμώδων νοσημάτων στο Ν. Εβρου

Μαζαράκη, Κυριακή/ Παπαδανιήλ, Αικατερίνη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Λοιμώδη νοσήματα;Εκρίζωση ασθενειών;Νομός Έβρου;Αιγοπρόβατα;Βοοειδή
Issue Date: 15-Jan-2015
Abstract: Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα προγράμματα ελέγχου και εκρίζωσης τεσσάρων ασθενειών (φυματίωσης, βρουκέλλωσης των βοοειδών, βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων και καταρροϊκού πυρετού του προβάτου) που εφαρμόζονται στον νομό ¨Έβρου, στα πλαίσια της εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από τα ανωτέρω νοσήματα. Τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφερειακής ενότητας Έβρου, σε συνεργασία με τα κτηνιατρικά εργαστήρια του ΥΠΑΑΤ (κτηνιατρικό εργαστήριο Καβάλας –κτηνιατρικό εργαστήριο Κομοτηνής – Κ.Κ.Ι.ΑΘΗΝΩΝ) τα οποία παρέχουν την υποστήριξη τους στους κτηνιάτρους των αγροτικών κτηνιατρείων.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας--Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, 2014--αα5996
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9026
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T14:21:37Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9026
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.