Ποιοτική κατάταξη σφαγίων μηρυκαστικών

Μπαμπίδης, Βασίλειος/ Μπερσίμης, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Βοοειδή;Αιγοπρόβατα;Τροφή;Κρέας;Σφάγια;Μηρυκαστικά
Issue Date: 8-Dec-2014
Abstract: Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά τα σφάγια των μηρυκαστικών και τον τρόπο με τον οποίο ταξινομούνται. Aναλύεται πλήρως ο τρόπος και τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η ταξινόμησή τους και για πιο λόγο υπήρξε η ανάγκη ενεργοποίησης αυτών των κανόνων. Περιγράφεται η θρεπτική αξία του κρέατος και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και κάποιοι ορισμοί που θα βοηθήσουν στην κατανόηση της περιγραφής των σφαγίων γενικότερα. Τέλος, παραθέτονται τα νομοθετικά πλαίσια τα οποία πρέπει να γνωρίζουν αφενός οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την αγοραπωλησία στον τομέα σφαγίου-κρέατος και αφετέρου οι καταναλωτές για την προσωπική έγκυρη ενημέρωσή τους.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας, 2014--Κατεύθυνση Ζ.Π.--αα5851
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9024
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9024
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.