Η επίδραση των μυκοτοξινών στις αποδόσεις και την υγεία των βοοειδών

Μπαμπίδης, Βασίλειος/ Τάτσης, Ευάγγελος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διατροφή βοοειδών;Νομοθεσία;Ζώα;Μυκοτοξίνες;Βοοειδή
Issue Date: 25-Nov-2014
Abstract: Οι μυκοτοξίνες είναι τοξικές ουσίες που παράγονται από την ανάπτυξη μυκήτων σε τροφές και ζωοτροφές. Τα ζώα μπορεί να μολυνθούν από μυκοτοξίνες εξαιτίας μολύνσεων στο πεδίο καλλιέργειας των ζωοτροφών. Στην παρούσα εργασία υπάρχει μια αναφορά στα χαρακτηριστικά των βοοειδών και στις διατροφικές συνήθειές τους, καθώς και στις συνθήκες υγιεινής των ζωοτροφών και των βοοειδών γενικότερα. Εν συνέχεια αναλύονται οι μυκοτοξίνες με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες που είναι επικίνδυνες για τα βοοειδή. Τέλος, αναφέρονται οι επιπτώσεις της ύπαρξης μυκοτοξινών σε ζωοτροφές στην υγεία και την οικονομία.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας, 2014--Κατεύθυνση Ζ.Π.--αα5712
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9023
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tatsis_Evaggelos.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9023
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.