Βιολογική κρεοπαραγωγός βοοτροφία στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Μπαμπίδης, Βασίλειος/ Βάσση, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Φάρμα Φαρμάκη-Κάτρη;Βιολογικά προϊόντα;Πιστοποίηση;Βιολογική κτηνοτροφία;Βιολογική γεωργία;Νομός Αιτωλοακαρνανίας;Βοοειδή;Βοοτροφεία
Issue Date: 9-Dec-2014
Abstract: Η βιολογική κτηνοτροφία αποτελεί μια πολύ σημαντική πρακτική παραγωγής ασφαλών κτηνοτροφικών προϊόντων με μεθόδους φιλικές στο περιβάλλον και εντάσσεται στις εναλλακτικές μορφές κτηνοτροφικής παραγωγής. Στην εν λόγω εργασία προσεγγίζετε τόσο η υφιστάμενη κατάσταση όσο και οι προοπτικές που διαφαίνονται στην εφαρμογή της βιολογικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια, το Νομό Αιτωλοακαρνανίας, περιγράφοντας μάλιστα και μια πρότυπη μονάδα που λειτουργεί ήδη στην περιοχή.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας, 2014--Κατεύθυνση Ζ.Π.--αα5859
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9021
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T14:21:34Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9021
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.