Βιοτεχνολογία στη ζωϊκή παραγωγή

Μαζαράκη, Κυριακή/ Καμβύση, Νικολέτα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Αντιβιοτικά;Κλωνοποίηση;Ασθένειες ζώων;Εμβόλια;Γενετική μηχανική;Ζωική παραγωγή;Βιοτεχνολογία
Issue Date: 27-May-2014
Abstract: Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη των ευαίσθητων εκείνων τεχνικών παραγωγής και τροποποίησης των μονοκλωνικών αντισωμάτων που δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης ασθενειών πριν ακόμη εμφανιστούν.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής--αα5909
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9017
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9017
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.