Επίδραση διαχειριστικών και διατροφικών παραγόντων στην ανάπτυξη του μαστού και στην γαλακτοπαραγωγή των μηρικαστικών

Σκαπέτας, Βασίλειος/ Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Μηρυκαστικά;Ruminants;Breast development;Dietary factors;Διατροφικοί παράγοντες;Ανάπτυξη μαστού;Γαλακτοπαραγωγή
Issue Date: 3-Jun-2014
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής - Πτυχιακές εργασίες , 2007 - αρ.εισ.257
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9001
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9001
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.