Η βοοτροφία στο νομό Λακωνίας

Μπαμπίδης, Βασίλειος/ Τσάκωνας, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κτηνοτροφία;Γάλα;Νομός Λακωνίας;Βοοειδή;Βοοτροφεία
Issue Date: 9-Dec-2014
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή μελετά τη βοοτροφία στο νομό Λακωνίας, όπου το 2009, παρουσιάζει 291 εκμεταλλεύσεις βοοειδών με 7.558 κεφαλές ζώων. Η μέση τιμή του αγελαδινού γάλακτος για την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2013 ανέρχεται στα 0,45€/ λίτρο, ενώ η μέση ποσότητα γάλακτος για το ίδιο χρονικό διάστημα φτάνει τους 172.386 χιλιάδες τόνους αγελαδινού γάλακτος. Έτσι λοιπόν, η βοοτροφία αποτελεί σημείο κλειδί της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα στο νομό Λακωνίας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου της Βοοτροφίας και να μπορέσει να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κλάδου αυτού. Επιπροσθέτως, μελετάται και η δυνατότητα εξέλιξης και αναβάθμισης του κλάδου της Βοοτροφίας σε γενικό επίπεδο.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας, 2014--Κατεύθυνση Ζ.Π--αα5854
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8997
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T14:21:20Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8997
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.