ΠΟΠ Προϊόντα Ιταλίας

Ελευθεριάδου, Αναστασία/ Μαυρομάτης, Θεόδωρος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Protected Designation of Origin;Κατηγορία ζαμπόν;Κατηγορία αλλαντικά;Category cheeses;Italian PDO products;Κατηγορία τυριά;Category sausage;Category ham;ΠΟΠ προϊόντα Ιταλίας;ΠΟΠ;Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
Issue Date: 11-Mar-2014
Abstract: Το θέμα της εργασίας είναι τα Ιταλικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ). Στη συγκεκριμένη εργασία θα εξεταστούν και θα αναλυθούν τα πιο γνωστά προϊόντα που ανήκουν στην προηγούμενη κατηγορία, ως προς την ιστορία, την προέλευσή τους, τον τρόπο παρασκευής τους (όλα τα στάδια που ακολουθούνται από την παραλαβή των πρώτων υλών, την μέθοδο παρασκευής τους και τέλος τα κρίσιμα στάδια και ο έλεγχος για την διαπίστωσή και αναγνώρισή τους ως ΠΟΠ προϊόντα), τα διατροφικά τους στοιχεία, τις ποικιλίες τους, τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οι ημερομηνίες πιστοποίησής τους. Τα προϊόντα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα με βάση το κρέας (αλλαντικά). Στην Ιταλία δίνεται μεγάλη προσοχή τόσο στην ποιότητα, όσο και στην εμφάνιση και στη γεύση. Οι παραγωγοί προσπαθούν να παράγουν προϊόντα άριστης ποιότητας και εκλεπτυσμένης εμφάνισης. Όπως λένε και οι ίδοι, τα προϊόντα μας πρέπει να είναι ντελικάτα. Επίσης η ιταλική νομοθεσία προστατεύει αυτή την ποιότητα με την ίδρυση ελεγκτικών μηχανισμών και κοινοπραξιών ελέγχου των προϊόντων, καθώς και με την αυστηρή τήρηση των κανόνων παραγωγής των προϊόντων. Η προσεγμένη διαδικασία ξεκινάει από την αναπαραγωγή και διατροφή των ζώων και συνεχίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μέχρι και την πώλησή τους. Για να μπορέσει ένα προϊόν να πάρει την ονομασία ΠΟΠ πρέπει να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις, τόσο για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, όσο και για τους κανόνες και προϋποθέσεις παραγωγής, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Στη συνέχεια της εργασίας θα αναλυθούν τα επιμέρη προϊόντα που ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες ως προς την ιστορία και προέλευσή τους, τον τρόπο παρασκευής τους, τα διατροφικά στοιχεία τους, οι ποικιλίες τους, τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά τους καθώς και ημερομηνία πιστοποίησής τους.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009 - αρ.εισ.1296
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8996
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mavromatis_Theodoros.pdf6.22 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8996
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.