Η ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σκαπέτας, Βασίλειος/ Λύγδας, Βασίλειος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πρόβατα;Ποιότητα γάλακτος;quality milk;γαλακτοπαραγωγική ιδιότητα;γαλακτοπαραγωγή;sheep breeding;sheep;dairy property;προβατοτροφία;Νομό Ημαθίας
Issue Date: 12-Mar-2014
Abstract: Στον Νομό Ημαθίας παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι παραγωγοί εκτρέφουν περισσότερο διασταυρωμένα πρόβατα(μιγάδες) παρά αποκλειστικά μίας φυλής. Οι ντόπιες φυλές υστερούν παραγωγικά σε ποσότητα γάλακτος/κρέατος, αλλά και σε ποιότητα. Έτσι εκτρέφονται διασταυρώσεις φυλών οι οποίες έχουν καλά παραγωγικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα οι φυλές που ξεχωρίζουν στον Νομό Ημαθίας είναι οι διασταυρώσεις με τη φυλή Ανατολικής Φρισλανδίας και με τη Γαλλική φυλή Λακόν. Στην χώρα μας η φυλή Φρισλανδίας δεν μπορεί να εκτραφεί σαν καθαρόαιμη υπό μορφή εκμετάλλευσης και με τις υφιστάμενες συνθήκες που επικρατούν. Έτσι, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των παραγωγών χρησιμοποιεί την φυλή της Χίου, η οποία είναι μία αξιόλογη φυλή και έχει αρκετά καλά αποτελέσματα στις διασταυρώσεις. Αυτό συμβαίνει, διότι όταν η γαλακτοπαραγωγή (η κρεοπαραγωγή αναλόγως φυλής) είναι χαμηλή έως μέση, τότε με διασταύρωση η παραγωγή της πρώτης γενιάς (F1) αυξάνει και είναι ενδιάμεση των δύο φυλών. Στη περίπτωση της φυλής Χίου με τη Φρισλανδική, οι μιγάδες της θιγατρικής γενεάς έχουν διασταυρωμένη γαλακτοπαραγωγή. Η φυλή Λακόν, είναι αρκετά διαδεδομένη στην χώρα μας, και αυτό συμβαίνει εξαιτίας της υψηλής γαλακτοπαραγωγής και της προσαρμοστικότητας. Είναι η πρώτη σε εξαγωγή φυλή από την Γαλλία. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της Ελληνικής προβατοτροφίας προέρχεται από γενετικώς ανομοιογενή ποίμνια, τα οποία απαρτίζονται από ζώα διαφορετικών φυλών, και κυρίως από ζώα διασταυρωμένα άγνωστης γονοτυπικής σύνθεσης. Σημαντικός παράγοντας αξιολόγησης των κριτηρίων απόδοσης γαλακτοπαραγωγής κρεοπαραγωγής και εριοπαραγωγής, είναι το γεγονός, ότι στη χώρα μας διασταυρωμένα κοπάδια δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλες τις πεδινές περιοχές (όχι μόνο στον Νομό Ημαθίας) χωρίς τη σωστή επιλογή, με αποτέλεσμα να έχουν διαφορετικούς φαινότυπους και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να μοιάζει με το πρόβατο Φρισλανδίας ή το πρόβατο Χίου (δηλαδή, τα ποσοστά συμμετοχής μίας φυλής στη διασταύρωση ήταν διαφορετικά). Το αποτέλεσμα όμως, ήταν τα διασταυρωμένα πρόβατα να έχουν μεγαλύτερη παραγωγή σε σχέση με τα εγχώρια καθαρόαιμα πρόβατα. Οι κυριότερες ασθένειες που αντιμετωπίζουν τα πρόβατα στον νομό Ημαθίας είναι η μαστίτιδα, ποδοδερματίτιδα, εντεροτοξιναιμία, και λιγότερο οι δηλητηριάσεις, συνήθως από φυτοφάρμακα. Οι σταβλικές εγκαταστάσεις οφείλουν να διασφαλίζουν καλή υγεία στα ζώα, άνετη διαμονή, με υγιεινές συνθήκες παραγωγής γάλακτος, κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, λειτουργικότητα, χαμηλό κόστος κατασκευής και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2011
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8995
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ligdas_Basileios_ppt.pdf16.78 MBAdobe PDFView/Open
Ligdas_Basileios.pdf5.19 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8995
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.