Κλιματικές αλλαγές και ζωική παραγωγή

Σκαπέτας, Βασίλειος/ Μανδάλτσης, Γρηγόριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ζωϊκή παραγωγή;Κλιματικές αλλαγές
Issue Date: 18-Mar-2014
Abstract: Η ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής έχει επηρεάσει αρκετά το παγκόσμιο κλίμα, οι δε κλιματικές αλλαγές σίγουρα επηρεάζουν σημαντικά την ζωική παραγωγή. Τα προβλήματα είναι σοβαρά, και γι΄αυτό είναι αναγκαίο πλέον να υπάρξουν προσπάθειες για την λύση τους. Οι στόχοι αυτής της εργασίας είναι η συλλογή πληροφοριών που να στηρίζουν την άποψη ότι οι δραστηριότητες της ζωικής παραγωγής παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των κλιματικών αλλαγών αλλά και το αντίθετο και η παρουσίαση των προσπαθειών που έχουν γίνει για τη λύση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από τις παραπάνω σχέσεις.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓ--Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής--αα5764
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8994
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8994
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.