Η Εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης στη χοιροτροφική μονάδα των Αδελφών Ανδρέου

Γκασνάκης, Θ./ Ττοφαλλή, Ττοφαλλής


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Functioning pig unit;Αδελφοί Ανδρέου;Τεχνητή σπερματέγχυση;Λειτουργία χοιροτροφικής μονάδας;Χοιροτροφική μονάδα;Pig unit
Issue Date: 7-Mar-2014
Abstract: Σήμερα, η παγκόσμια παραγωγή χοιρινού κρέατος ανέρχεται στους 80.010 τόνους, ενώ των πουλερικών 58.450 τόνους, του βοείου 56.450 τόνους και των αιγοπροβάτων 10.000 τόνους. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι το 1/3 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν καταναλώνει χοιρινό κρέας, για θρησκευτικούς λόγους. Γεγονός είναι ότι o χοίρος σαν παραγωγική μηχανή, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, έχει να επιδείξει εκπληκτικές επιδόσεις. Μια χοιρομητέρα, ζωντανού βάρους 150-200 κιλά, έχει την ικανότητα, μέσω των παραγώγων της (παχυνόμενα χοιρίδια), να εξασφαλίσει μια ποσότητα δύο και πλέον τόνων ζωντανού βάρους, κατά έτος, πολλαπλασιάζοντας το βάρος της πάνω από δέκα φορές. Σαν εκτρεφόμενο ζώο, από τον χοίρο παράγονται προϊόντα και υποπροϊόντα, όπως είναι το κρέας και το λίπος για τη διατροφή του ανθρώπου, το δέρμα για την κατασκευή παπουτσιών, το αίμα για προϊόντα αλλαντοποιίας, αλβουμίνη, αιματάλευρο, γουρουνότριχες για την κατασκευή βουρτσών, πινέλων και χορδών σε μουσικά όργανα.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009 - αρ.εισ.1281
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8990
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ttofallis_Ttofalli.pdf3.26 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8990
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.