Ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στο Νομό Ευβοίας

Κυρίτση, Σταυρούλα/ Παρασκευά, Αθηνά


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Fish;Fish farming;Euryhaline fish;Types of Aquaculture;Είδη ιχθυδίων;Fish and rearing;Aquaculture;Prefecture of Evia;Ιχθυοκαλλιέργειες;Ιχθυοκαλλιέργεια;Ψάρι;Ψάρια;Τύποι ιχθυοκαλλιέργειας;Ευρύαλα ψάρια;Ψάρια και εκτροφή;Νομός Ευβοίας;Υδατοκαλλιέργεια;Ιχθυοτροφία
Issue Date: 30-Nov-2010
Abstract: Η παρούσα εργασία αναφέρεται λεπτομερώς στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στο Νομό Ευβοίας, με προεκτάσεις για την ανάπτυξη της στην Ελληνική επικράτεια.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009 -- αα799
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8989
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8989
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.