Η Χοιροτροφία στην Κύπρο

Γκασνάκης, Θωμάς/ Πούλλου, Αντώνης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Χοιροτροφία;Nutrition pigs;Pig farming in Cyprus;Pig;Χοιροτροφία στην Κύπρο;Διατροφή των χοίρων;Κύπρος;Cyprus
Issue Date: 7-Mar-2014
Abstract: Με την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και της έρευνας στον τομέα της χοιροτροφίας, μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας της χοιροτροφίας στην Κύπρο δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος, στάσιμος και να μην παρακολουθεί την κούρσα των εξελίξεων. Υπάρχουν προβλήματα, προκλήσεις και είναι επιτακτική ανάγκη προσπάθεια επίλυσης αυτών. Παραπάνω, στην εκτενή αναφορά στην Κυπριακή χοιροτροφία, έγινε λόγος για τη μεγάλη συγκέντρωση χοιροτροφικών μονάδων στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Αραδίππου (Λάρνακα) και στην περιοχή Μενοίκου - Κάτω Μονής Ορούντας (Λευκωσία), όπου εντοπίζεται το 60% της χοιροτροφίας του νησιού. Η γειτνίαση των χοιροτροφικών αυτών μονάδων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Αρχικά καθιστά τις μονάδες ευάλωτες σε εξάρσεις λοιμογόνων νοσημάτων. Σε περίπτωση επανεμφάνισης ενός νοσήματος, εντός ολίγων ημερών εξαπλώνεται και στις άλλες μονάδες. Η Κυπριακή χοιροτροφία, αντιμετωπίζει και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα, την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Τα περισσότερα προβλήματα που υπάρχουν στις μονάδες είναι κυρίως ζωοτεχνικής φύσεως, δηλαδή απαιτείται μια πιο ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση που θα βοηθήσει τόσο στην αύξηση παράγωγης, όσο και στην ευμάρεια και ευζωία των χοίρων. Στα πλαίσια αυτά η παρουσία ειδικευμένου προσωπικού, όπως ζωοτεχνών, θα δώσει λύσεις σε πολλά και χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τις μονάδες. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα σημεία: Θεωρείται αναγκαίο να προχωρήσει η εφαρμογή βιολογικού καθαρισμού, αν όχι σε όλες τις χοιροτροφικές μονάδες, τουλάχιστον στις περιοχές οπού υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μονάδων, για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, είναι αναγκαία η εκπαίδευση των ίδιων των παραγώγων, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τη μέθοδο της τεχνητής σπερματέγχυσης, έτσι ώστε να μειωθούν τα έξοδα των χοιροτροφικών μονάδων, ενώ χρειάζεται και μεγαλύτερη προσπάθεια στο θέμα της γενετικής βελτίωσης των ζώων της φυλής (ή των φυλών) που εκτρέφεται σε κάθε μονάδα. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να καθιερωθούν κίνητρα για τη δημιουργία σε ευρεία κλίμακα μεγάλων μονάδων εκμετάλλευσης κτηνοτροφικής παραγωγής, για τη συστηματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009 - αρ.εισ.1179
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8981
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poullou_Antonis.pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8981
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.