Έλεγχος πριν κ μετά την σφαγή σε μηρυκαστικά και χοίρους στα σφαγεία του Κελαϊδίτης Δ.,&ΣΙΑ Α.Ε

Τζήκας, Ζήσης/ Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Μηρυκαστικά;Κελαϊδίτης;Pigs;Pig slaughterhouses;Σφαγεία;Ruminants;Σφαγεία χοίρων;Χοίροι;Σφαγή
Issue Date: 6-Mar-2014
Abstract: O επίσημος κτηνίατρος εξακριβώνει τη διαρκή τήρηση από τις επιχειρήσεις τροφίμων των δικών τους διαδικασιών όσον αφορά οποιαδήποτε συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, χειρισμό, μεταποίηση των ζωικών υποπροϊόντων. O επίσημος κτηνίατρος ελέγχει αν οι διαδικασίες της επιχείρησης τροφίμων εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι το κρέας: α) δεν περιέχει παθοφυσιολογικές ανωμαλίες ή αλλοιώσεις β) δεν φέρει περιττωματική ή άλλη μόλυνση και γ) δεν περιέχει ειδικά υλικά κινδύνου. Και τονίζει τα καθήκοντα επιθεώρησης.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2011 - αρ.εισ.1757
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8977
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papakonstantinou_Dimitris.pdf5.49 MBAdobe PDFView/Open
Papakonstantinou_Dimitris_ppt.pdf202.07 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8977
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.