Ποιοτικά χαρακτηριστικά και τεχνολογία παραγωγής τυριών τύπου Pasta Filata

Μουμτζής, Αλέξανδρος/ Κλανέτατζης, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Pasta Filata;Σύσταση των τυριών;Ποιοτικά χαρακτηριστικά των τυριών;Cheese production technology;Quality characteristics of cheeses;Τεχνολογία παραγωγής τυριών;Cheese Quality;Cheese;Ποιότητα τυριών;Τυριά;Τυρί
Issue Date: 29-Nov-2010
Abstract: Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας κατηγορίας τυριών τύπου “pasta filata” καθώς και η περιγραφή της τεχνολογίας παραγωγής ορισμένων τυριών αυτού του είδους. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια των τυριών, στα είδη και γενικά στη παρασκευή τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τυριών του είδους που μας απασχολεί στο παρόν πόνημα. Συγκεκριμένα αναφέρεται στις απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα και τη σύσταση των τυριών αλλά και τη διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα πάντα με προδιαγραφές εγκεκριμένες από τον Οργανισμό Τροφίμων και Ποτών και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Το επόμενο κεφάλαιο έχει σχέση με τη τεχνολογία παραγωγής και συγκεκριμένα για τυριά που δεν ωριμάζουν, αλλά και αυτά που ωριμάζουν με οξυγαλακτικά βακτήρια και στη συνέχεια γίνεται μια περιγραφή για τον τρόπο και τις μεθόδους παραγωγής τυριών όπως: η Mozzarella, το Provolone και το Κασέρι.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2010 -- αα798
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8967
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T14:21:07Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8967
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.