Η βοοτροφία στο Νομό Κοζάνης

Μπαμπίδης, Βασίλειος/ Δραγώνας, Θεόδωρος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Φυλές βοών;Βοοτροφική εκμετάλλευση «ΔΡΑΓΩΝΑΣ;Κρεατοπαραγωγή;Νομός Κοζάνης;Βοοτροφία
Issue Date: 19-Jun-2015
Abstract: Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρακολούθηση της ανάπτυξης των μοσχαριών και η μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του σφαγίου σε συγκεκριμένες φυλές, όπως είναι οι φυλές Limousine, Belgian Blue και Black Angus.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας,2015--αα6868
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8966
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dragonas_Theodoros.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8966
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.