Λογιστική παρακολούθηση και τεχνοοικονομική ανάλυση σε μια γεωργική εκμετάλλευση του νομού Πέλλας

Παυλούδη, Αλεξάνδρα/ Στοϊτσης, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση;Γεωργική εκμετάλλευση;Νομός Πέλλας;Κεράσια;Λογιστική;Ροδάκινα;Γεωργική λογιστική
Issue Date: 19-Jun-2013
Abstract: Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διαδικασία της λογιστικής παρακολούθησης και τεχνοοικονομικής ανάλυσης σε μια γεωργική εκμετάλλευση του Νομού Πέλλας. Στόχος είναι η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της γεωργικής εκμετάλλευσης και ο υπολογισμός των τεχνοοικονομικών δεδομένων προκειμένου να διεξαχθούν οικονομικά αποτελέσματα και μέσω αυτά να κριθεί το επίπεδο βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης και να τυπωθεί αν ο τρόπος διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής με τους κλάδους παραγωγής που συνδυάζονται είναι άριστος.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2011 --αα1867
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8925
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stoitsis_Georgios.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8925
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.