Δημιουργία βάσης δεδομένων γεωργικών φαρμάκων

Μπουτακίδης, Δημοσθένης/ Καρίκας, Μιχαήλ


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: φάρμακα;βάση δεδομένων;γεωργία
Issue Date: 11-Jun-2013
Abstract: Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων γεωργικών φαρμάκων η οποία στοχεύει να δώσει έμφαση στην νομιμότητα κυκλοφορίας του γεωργικού φαρμάκου, στην επικινδυνότητα του γεωργικού φαρμάκου, στους κινδύνους που συνεπάγεται το γεωργικό φάρμακο για τον άνθρωπο και την υγεία του και τέλος στους κινδύνους που συνεπάγεται το γεωργικό φάρμακο στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2010 -- αα1948
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8916
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karikas_Michael.accdb8.06 MBUnknownView/Open
Karikas_Michael.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8916
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.