Μελέτη των υπαρχόντων τύπων γεωργικής εκμετάλλευσης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας

Παυλούδη, Αλεξάνδρα/ Θωμαϊδου, Χρυσή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Μακεδονία;Γεωργία;Πρωτογενής παραγωγικός τομέας;Κεντρική Μακεδονία;Γεωργική εκμετάλλευση
Issue Date: 20-Mar-2015
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχος της να ερευνηθούν και να καταγραφούν οι υπάρχουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας--Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, 2014--αα6255
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8850
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thomaidou_Chrusi.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8850
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.