Συνεδρίαση Συμβουλίου Κέντρου Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 8, 23-5-2011

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών αρ. 7 /10-5-2011 Συμβουλίου του Κέντρου, β) ο ορισμός επιτροπής για την πιστοποίηση του έργου έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ και γ) ο ορισμός τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης για τη συγγραφή διδακτικών σημειώσεων του μαθήματος Αγγλική γλώσσα & Ορολογία για το παράρτημα Κιλκίς. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση της Συνεδρίασης.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 2011
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/883
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_8_23-5-2011.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/883
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons