Ανάλυση περιβάλλοντος για τις μικρές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εθνικά συστήματα ποιότητας

Μπελίδης, Αθανάσιος/ Θωμάρεϊς, Απόστολος/ Μαγγανάρης, Γεώργιος/ Καρυπίδης, Φίλιππος/ Magganaris, George/ Thomareis, Apostolos/ Karipidis, Philippos/ Belidis, Athanasios


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜπελίδης, Αθανάσιοςel
dc.contributor.authorΘωμάρεϊς, Απόστολοςel
dc.contributor.authorΜαγγανάρης, Γεώργιοςel
dc.contributor.authorΚαρυπίδης, Φίλιπποςel
dc.contributor.otherMagganaris, Georgeel
dc.contributor.otherThomareis, Apostolosel
dc.contributor.otherKaripidis, Philipposel
dc.contributor.otherBelidis, Athanasiosel
dc.date.accessioned2015-09-02T17:33:13Zel
dc.date.accessioned2018-02-28T14:10:18Z-
dc.date.available2015-09-02T17:33:13Zel
dc.date.available2018-02-28T14:10:18Z-
dc.date.issued2015-09-02T17:33:13Zel
dc.identifier.citationΠανελλήνιο Συνέδριο για την τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα, Θεσσαλονίκη, 2006el
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8822-
dc.descriptionΔημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΓ--Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2006el
dc.description.abstractSome small businesses are adopting national or international quality assurance systems, without being able to evaluate their choice. In this work, an attempt is pumping experience of the application of national national quality system in rural areasand attempts to identify the strengths and weaknesses that have small businesses, when they adopt national quality systems. Simultaneously, the potential opportunities identified and apeiles.Apo analysis shows that the adoption of a national system,can negatively or positively affect many of the strengths and weaknesses of a company, as well as the position, against new threats. For that small businesses interested in adopting a national quality assurance system They have to take into account many elements that are relevant to their internal environment and the markets they are targeting.el
dc.description.abstractΟρισμένες μικρές επιχειρήσεις υιοθετούν εθνικά ή διεθνή συστήματα διασφάλισης ποιότητας, χωρίς να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την επιλογή τους. Με την παρούσα εργασία , γίνεται μια προσπάθεια άντλησης εμπειριών από την εφαρμογή εθνικού εθνικού συστήματος ποιότητας στον αγροτικό χώρο και επιχειρείται εντοπισμός των ισχυρών και αδύνατων σημείων που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις, όταν υιοθετούν εθνικά συστήματα ποιότητας. Ταυτόχρονα εντοπίζονται οι πιθανές ευκαιρίες και απειλές.Από την ανάλυση προκύπτει ότι η υιοθέτηση ενός εθνικού συστήματος, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ή θετικά πολλά από τα ισχυρά και ασθενεί σημεία μιας επιχείρησης, καθώς επίσης και την θέση της, έναντι των επερχόμενων απειλών. Για αυτό οι μικρές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν εθνικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, έχουν να συνεκτιμήσουν πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με το εσωτερικό τους περιβάλλον και με τις αγορές στις οποίες απευθύνονται.el
dc.format.extent3,88 MBel
dc.language.isoelel
dc.relation.ispartof2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότηταel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Greeceel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδαel
dc.subjectΑγροτικά πρότυπαel
dc.subjectAgricultural Standardel
dc.subjectΈλεγχος ποιότηταςel
dc.subjectQuality controlel
dc.subjectBusinesses, Smallel
dc.subjectΕπιχειρήσεις, Μικρέςel
dc.subjectΠρότυπο AGROel
dc.subjectStandard AGROel
dc.subject.lcshΈλεγχος ολικής ποιότητας--Ελλάδαel
dc.subject.lcshTotal quality control--Greeceel
dc.subject.lcshΜικρομεσαίες επιχειρήσεις--Ελλάδα--Μελέτες περίπτωσηςel
dc.subject.lcshSmall business--Greece--Case studiesel
dc.subject.lcshAGRO 2.2 (Standard of Agricultural Production and Rural Environment)el
dc.subject.lcshAGRO 2.2 (Πρότυπο Γεωργικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος)el
dc.titleΑνάλυση περιβάλλοντος για τις μικρές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εθνικά συστήματα ποιότηταςel
dc.titleEnvironmental Analysis for small enterprises adopting national quality systemsel
dc.typeConference articleel
heal.typeotherel
heal.type.enOtheren
heal.dateAvailable2018-02-28T14:11:18Z-
heal.languageelel
heal.accessfreeel
heal.recordProviderΤΕΙ Θεσσαλονίκηςel
heal.fullTextAvailabilitytrueel
heal.type.elΆλλοel
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8822
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.