Αγροτικοί συνεταιρισμοί και οικονομική κρίση. Υπάρχουν διέξοδοι; Απόψεις στελεχών.

Σεργάκη, Παναγιώτα/ Τσελεμπής, Δημήτριος/ Καρυπίδης, Φίλιππος/ Κοντογεώργος, Αθανάσιος/ Karipidis, Philippos/ Kontogeorgos, Athanasios/ Tselempis, Dimitrios/ Sergaki, Panagiwta


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Agricultural cooperatives;Αγροτικοί συνεταιρισμοί;Οικονομική κρίση;Διοίκηση;Στρατηγικός σχεδιασμός;Economic crisis;Greece;Strategic managment
Issue Date: 13-Sep-2015
Abstract: Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επέδρασε με πολλούς τρόπους στις επιχειρήσεις και την απασχόληση και δοκιμάζει ολόκληρη την οικονομία της χώρας. Μια σοβαρή συνέπεια για τις επιχειρήσεις είναι η πολύ χαμηλή ρευστότητα στις αγορές που τις αναγκάζει να μεταρρυθμίσουν και να αναμορφώσουν τις στρατηγικές τους. Γίνεται προσπάθεια να εξεταστεί η επίδραση της κρίσης στους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας, όπως την βιώνουν τα ανώτερα στελέχη τους, προκειμένου τελικά να καταγραφεί ο τρόπος αντίδρασης των συνεταιρισμών στη χαμηλή ρευστότητα, στη διαχείριση του δανεισμού,στα επενδυτικά σχέδια, καθώς και ποιες αλλαγές έγιναν σε οργανωτικό επίπεδο (π.χ. στη διαχείριση του προσωπικού τους) και τέλος να προταθούν πιθανές στρατηγικές που θα τους οδηγήσουν σε έξοδο από την κρίση. Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι στις μελλοντικές στρατηγικές τους, τα στελέχη που συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα, αποκλείουν την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων και την πώληση περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού και προωθούν τις εξαγωγές και τις επενδύσεις μάρκετινγκ (συνεταιριστικά προϊόντα και επωνυμίες) και τη δημιουργία συνεργασιών (π.χ. δίκτυα διανομής) μεταξύ των αγροτικών συνεταιρισμών.
The economic crisis in Greece affected in many ways businesses and jobs and tests the entire economy of the country. A serious consequence for businesses is very low liquidity in the markets forces them to reform and reshape their strategies.Attempting to examine the impact of the crisis on agricultural cooperatives in Greece as experienced their senior executives eventually to record how reaction cooperatives to low liquidity, management of lending to investment projects, and what changes were made in organizational level (eg the management of their staff) and finally propose possible strategies that will lead them to exit from the crisis. The first results of the investigation show that their future strategies, executives who participated in this survey, prevent abandonmentactivities and the sale of assets and equipment and promoting exports and investment marketing (cooperative products and brand names) and the creation of partnerships (eg distribution networks) between rural cooperatives.
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2015
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8816
ISSN: 2407-9626
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8816
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.