Βελτιώσεις κατά το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας

Καρυπίδης, Φίλιππος/ Karipidis, Philippos


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαρυπίδης, Φίλιπποςel
dc.contributor.authorKaripidis, Philipposel
dc.date.accessioned2015-06-30T12:19:52Zel
dc.date.accessioned2018-02-28T14:10:13Z-
dc.date.available2015-06-30T12:19:52Zel
dc.date.available2018-02-28T14:10:13Z-
dc.date.issued2011el
dc.identifier.citationΚαρυπίδης, Φ. (2011). Βελτιώσεις κατά το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας, Παράλληλα Κείμενα ΔΕΟ42. Σε: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος: κεφάλαιο βιβλίου. τ.Α, Πάτρα: ΕΑΠ.el
dc.identifier.citationΒελτιώσεις κατά το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας, Πάτρα, 2011el
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8797-
dc.descriptionΔημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΓ--Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 2011el
dc.description.abstractΠαρουσιάζει τις βασικές πτυχές του Πρότυπου Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας, ως εργαλείου που βοηθά τους οργανισμούς να αυτοαξιολογούνται, να συγκρίνονται προς άλλους καλύτερους αλλά και να εντοπίζουν περιοχές προς βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα παρακάτω:1.Αναγκαιότητα και σκοπιμότητα υιοθέτησης του προτύπου 2. Δομή του Πρότυπου 3. Οι οκτώ θεμελιώδεις αρχές 4. Οι ομάδες κριτηρίων(προσδιοριστικοί παράγοντες και αποτελέσματα) 5.Μηχανισμός RADAR 6.Επίπεδα της Αριστείας 7. Αυτοαξιολόγησηel
dc.description.abstractPresent the main aspects of the Excellence Model of the European Foundation for Quality Management, a tool that helps organizations evaluate themselves, to be compared to other better and to identify areas for improvement. Specifically refer to the following: 1.Anagkaiotita and advisability of adopting the standard 2. Structure of the Model 3. The eight fundamental principles 4. The sets of criteria (determinants and results) 5.Michanismos RADAR 6.Epipeda Excellence 7. Self Assessmentel
dc.format.extent201Kbel
dc.language.isoelel
dc.rightsΤο τεκμήριο πιθανώς υπόκειται σε σχετική με τα Πνευματικά Δικαιώματα νομοθεσίαel
dc.rightsThis item is probably protected by Copyright Legislationel
dc.subjectΩφέλειες από την υιοθέτησηel
dc.subjectBenefits from adoptingel
dc.subjectFundamental principlesel
dc.subjectΘεμελιώδεις αρχέςel
dc.subjectΚριτήρια και υποκριτήριαel
dc.subjectCriteria and sub-criteriael
dc.subjectΠροσδιοριστικοί παράγοντεςel
dc.subjectDeterminantsel
dc.subjectΑποτελέσματαel
dc.subjectResultsel
dc.subjectΜηχανισμός RADARel
dc.subjectMechanism RADARel
dc.subjectΕπίπεδα αριστείαςel
dc.subjectStandards of excellenceel
dc.titleΒελτιώσεις κατά το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότηταςel
dc.titleImprovements in the Excellence Model of the European Foundation for Quality Managementel
dc.typeBook chapterel
heal.typeotherel
heal.type.enOtheren
heal.dateAvailable2018-02-28T14:11:13Z-
heal.languageelel
heal.accessfreeel
heal.recordProviderΤΕΙ Θεσσαλονίκηςel
heal.fullTextAvailabilityfalseel
heal.type.elΆλλοel
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8797
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.