ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Πορφυριάδου-Αγγελίδου, Ανθή/ Χαραλάμπους, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Φυσικοθεραπεία;Αρτηριακή υπέρταση;Καρδιά;Physiotherapy;Arterial hypertension;Heart
Issue Date: 22-Aug-2008
Abstract: Αποδίδεται ο ορισμός της αρτηριακής υπέρτασης ως πάθησης, όπως αυτός έχει ανασυνταχθεί από μια πλειάδα επιμέρους ορισμών προκειμένου να δοθεί περισσότερο φώς στην πανδημικών διαστάσεων νόσο. Παθοφυσιολογία, μηχανισμοί πρόκλησης και λοιπά στοιχεία θα παρουσιαστούν αναλυτικά, ενώ θα περιγραφεί και η θεραπευτική προσέγγιση σε όλα της τα επίπεδα, της πρόληψης και της αντιμετώπισης από όλο το ιατρικό προσωπικό και τον ασθενή, σε όλες τις φάσεις και τις μορφές της πάθησης. Εν συνεχεία θα δοθούν διάφοροι ορισμοί της άσκησης ανάλογα με την φύση, τον τύπο και τον επιδιωκόμενο στόχο της άσκησης. Τέλος, θα περιγραφεί μεγάλος όγκος ασκήσεων απομονωμένες, αλλά και ενταγμένες σε ολοκληρωμένα προγράμματα όπως αυτά προκύπτουν από διεκπεραιωμένες σε όλο τον κόσμο έρευνες, καθώς και παραλλαγές τους.
It is perfomed the definition of the term of the arterial hypertension as a disease. Pathophysiology and other terms will be present analytical while will be described the theoretical approach in all the levels, of the prevention and treatment from the medical staff and from the staff, in all phases and types of the injury. Finally, will be described a big number of exersices which are into programmes and coming from researches from all over the world.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Φυσιοθεραπείας, 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8781
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xaralampous_Dimitrios.pdf5.05 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8781
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.