Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Χριστάρα-Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα/ Καμπαρμάκης, Ηλίας


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Physiotherapy;Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ);ΜΕΘ;Intensive care unit;Φυσικοθεραπεία
Issue Date: 28-Mar-2008
Description: Στην εργασία αυτή αναλύεται η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Έμφαση δίδεται στα σχετικά φυσικοθεραπευτικά μέσα και τεχνικές.
Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Φυσιοθεραπείας, 2007, αα 2466
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8780
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamparmakis_Hlias.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8780
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.