Επικονδυλίτιδα του αγκώνα "Tennis elbow"

Βαρσαμίδης, Κωνσταντίνος/ Καράκος, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Αθλητισμός;Αγκώνας;Τραυματισμοί;Αποκατάσταση;Θεραπεία;Athletics;Elbow;Injuries;Restitution;Therapy;Tennis elbow
Issue Date: 24-Oct-2008
Abstract: Η εργασία αναφέρεται στις αθλητικές κακώσεις και συγκεκριμένα στην επικονδυλίτιδα του αγκώνα που είναι γνωστή με τον όρο "Tennis elbow". Ακόμη, γίνεται αναφορά στην θεραπεία,στην αποκατάσταση καθώς και στην πρόληψη αυτής της πάθησης. Τέλος, γίνεται μία καταγραφή τεχνικών και ασκήσεων για την θεραπεία κακώσεων του αγκώνα.
This thesis reports to sport injuries and especially to elbow injuries which are known by the term "Tennis elbow". Also, reports to therapy, restitution as and at the prevention of this disease. Finally, it is a record of techniques and exercises for the therapy of elbow injuries.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Φυσιοθεραπείας, 2008, αα2645
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8768
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karakos_Konstantinos.pdf513.77 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8768
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.